Poročanje o embalaži 2019

Po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži je poročanje o embalaži, dani na trg, obvezno tudi za podjetja, ki na letni ravni na trg dajo manj kot 15 ton embalaže. Velja za vse osebe, ki opravljajo določeno dejavnost, ne glede na to, ali gre za osnovno ali za dopolnilno dejavnost.

V evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO) se mora vpisati oseba, ki opravlja dejavnost, če daje embalažo na slovenski trg in ne plačuje okoljske dajatve. Le za tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, namreč poročanje o embalaži ni potrebno.

Pri tem velja opozoriti, da je treba biti pri presoji, kaj je embalaža in kaj ne, izjemno pozoren. Uredba sicer pravi, da so embalaža vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Če pošiljate izdelke po pošti, za embalažo šteje material, v katerega so izdelki oviti, denimo folija, papir. Kuverte in škatle/paketi, v katere položite zavit izdelek, pa niso embalaža.

Vpis v evidenco poteka v dveh korakih v posebni aplikaciji, imenovani Embalaža. Najprej se mora zavezanec registrirati. Nato pa bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v evidenco.

Rok za registracijo je 31.1.2019.

Podpora uporabnikom ARSO:

E-naslov: embalaza.arso@gov.si
Tel: 386 (0)1 4784 557
Centrala: 386 (0)1 4784 000

Već informacij: ARSO