Project Description

Obračuni plač, obračuni DDV, vodenje osnovnih sredstev

Naš računovodski servis ima dolgoletne izkušnje na področju obračuna plač, obračune pripravljamo za različne dejavnosti. Obračun plač izvajamo tako za stranke, ki imajo pri nas računovodstvo, kot za stranke z lastnim računovodstvom, ki se odločijo za zunanjega partnerja pri obračunu plač. Pridobljene imamo tudi izkušnje pri obračunu plač tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju.

Svojim strankam lahko ponudimo podporo v celotnem postopku zaposlovanja, od sklenitve do prenehanja pogodbe o zaposlitvi in imamo znanje iz delovnopravne zakonodaje.

Vsebinsko obračun plač zajema naslednja opravila:

 • obračun plač in izdelava plačilnih list
 • izdelava plačilnih nalogov z uvozom v e-bančništvo
 • izdelava vseh obrazcev za zunanje poročanje (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZD)
 • priprava plačilnih list za pošiljanje po e pošti
 • priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo (obstaja tudi možnost prenosa z datoteko in uvoz v glavno knjigo)
 • na željo naročnika se lahko pripravljajo tudi dodatni izpisi, pripravijo analize v poljubni obliki (npr. v pdf, xls formatu)
 • obveščanje o novostih na področju delovne zakonodaje

Storitev obračuna plač zajema predvsem naslednje obračune:

 • obračun plač, regres, jubilejnih nagrad, odpravnin
 • obračun podjemnih, avtorskih pogodb, nagrad za vajence, poslovodenje
 • vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, vročanje dokumentov)
 • delovnopravno informiranje in druge storitve…

Zunanji obračun plač lahko zagotovi zlasti zmanjšanje stroškov podjetja, zato ker:

 • mesečni strošek je fiksen fiksen in vnaprej znan
 • odpadejo dodatni stroški izobraževanj in spremljanja zakonodaje
 • odpade nakup programske opreme in vzdrževanje le-te
 • nižji stroški notranje administracije