UPORABNO

Uporabno

NEKAJ AKTUALNIH PRISPEVKOV

DELAVCI IN KONKURENČNA KLAVZULA

Kako vpliva in kaj pomeni, če damo delavcu konkurenčno klavzolo Delavci v času opravljanja dela v delovnem razmerju pogosto pridobivajo določena znanja in poslovne zveze. Zaradi posebne izključne narave delovnega razmerja delavci v času njegovega [...]

nepremičnine

NEPREMIČNIE PRIMERJAVA PRAVNA IN FIZIČNA OSEBA Odmera in plačilo davka na promet nepremičnin Po prejemu napovedi davčni organ zavezancu odmeri davek na promet nepremičnin (2 % od vrednosti nepremičnine). Če davčni organ ugotovi, da [...]

Evidenca vodenja trgovskega blaga

Evidenco o nabavi in prodaji blaga in trgovinskih storitvah (evidenco vodenja trgovskega blaga) je dolžan voditi trgovec, ki trguje z blagom na drobno ali na debelo ali opravlja trgovske storitve Trgovec vodi evidenco za vsak [...]

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Zbiranje prostovoljnih prispevkov Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče. Prostovoljni prispevki se lahko zbirajo le v [...]